Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2022

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość otrzymanego dofinansowana wynosi 1 640 160,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża od lutego 2022 bierze udział w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2022. Usługi asystenckie świadczone są na terenie Łodzi, Głowna, Łowicz, Wielunia. Realizowany przez nas Program skierowany jest do 73 osób z niepełnosprawnością, spośród nich 51 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, 22 w stopniu umiarkowanym.

Asystenci podczas swojej pracy towarzyszą podopiecznym w codziennych czynnościach takich jak zakupy, sprzątanie, spacery, ale również w czasie wyjazdów do kina, teatru, na wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki temu, że osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta (którego sami mogą wskazać) zaczynają aktywizować się społecznie: odwiedzać znajomych, korzystać z oferty kulturalnej, sportowej
i rehabilitacyjnej w swoim mieście i pobliskich miejscowościach.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. 

Aby wziąć udział w programie należy skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Łódzkim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi, ul. Wysoka 44 , 90-037 Łódź (tel. 42 636 11 22), email: lodz.pomoc@pck.pl

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.