Krwiodawstwo

Czym jest HONOROWE KRWIODAWSTWO?

Honorowe krwiodawstwo polega na bezinteresownym i dobrowolnych oddawaniu krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz podczas akcji przez nie organizowanych.

Jest to bardzo ważny element pomagania drugiemu człowiekowi, który może uratować czyjeś życie lub zdrowie. W szczególnych sytuacjach takich jak: wypadek, ciężka choroba czy też poważna operacja konieczne jest podanie pacjentowi krwi lub jej składników. Gdyby nie Honorowi Krwiodawcy w wielu przypadkach nie udałoby się uratować osoby potrzebującej.  

Do jednych z zadań Polskiego Czerwonego Krzyża należy promocja honorowego krwiodawstwa, które realizujemy poprzez wspieranie akcji i działań Regionalnych Centrów KiK, organizowanie konkursów i akcji promocyjnych. Olbrzymią rolę we wspieraniu Honorowego Krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż odgrywa, wydając odznaki dla zasłużonych krwiodawców – ZHDK PCK.

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.

Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą!