Kontakt

ŁÓDZKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

ul. Wysoka 44
90-037 Łódź

Centrala telefoniczna:    42 636 11 22;      42 636 12 84;      42 636 55 82; 

                                                      42 636 01 66;      42 636 13 87;      42 636 14 64

Email: lodz@pck.pl 

NIP: 725-10-05-180
REGON: 007023731-00240
KRS: 0000225587

Numer Konta:  81 1160 2202 0000 0002 4989 2007 Bank Millennium

Profil na Facebook’u – fb.com/PCK.Lodz

 


Biuro Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK

Sekretariat

 8:00 – 15:30

wew. 11
lodz@pck.pl

Honorowe krwiodawstwo

 8:00 – 15:30

wew. 11
lodz.hdk@pck.pl

Oddział Rejonowy w Łodzi
Szkolne Koła PCK,
programy edukacyjne

 8:00 – 15:30

wew. 20
lodz.rejon@pck.pl

Promocja zdrowia
Wolontariat

 8:00 – 15:30

wew. 20
lodz.programowy@pck.pl

Pierwsza pomoc

 8:00 – 15:30

wew. 21
lodz.pierwszapomoc@pck.pl

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa

8:00 – 15:30

wew. 24
lodz.fead@pck.pl

Punkty Opieki PCK

 8:00 – 15:30

 wew. 14, 19, 23

Księgowość

 8:00 – 15:30

wew. 13
lodz.ksiegowosc@pck.pl

Kadry

 8:00 – 15:30

wew. 15
lodz.kadry@pck.pl

Administracja

  8:00 – 14:00

wew. 16
lodz.administracja@pck.pl

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

8:00 – 15:30

wew. 17
lodz.UA@pck.pl

 Inspektor ochrony danych:

Polski Czerwony Krzyż wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Adres korespondencyjny:
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa.
Email: iod@pck.pl