Działania towarzyszące dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – podprogram 2021, finansowany ze środków UE, dla wszystkich beneficjentów są przewidziane również dodatkowe działania towarzyszące. 

 

Ze względu na trwającą nadal pandemię, niemożliwe jest organizowanie w ramach działań towarzyszących spotkań z dietetykami, technologami żywienia człowieka. W związku z tym dla osób korzystających z pomocy będą przygotowane specjalne broszury zawierające najważniejsze zagadnienia dotyczące żywienia człowieka, prawidłowego komponowania posiłków oraz niemarnowania żywności. 

Materiały będą przekazywane osobom odbierającym paczki żywnościowe, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Głowno 14.02.2022  

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Głownie w dniu 14.02.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Zasady racjonalnego żywienia kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

  • Zgierz  17, 18 i 21.02.2022  

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Zgierzu w dniach 17, 18, 21.02.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Zasady racjonalnego żywienia kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

  • Ozorków  28.02.2022 

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Ozorkowie w dniu 28.02.2022 r. podczas wydawania żywności.                                            

Temat: ” Zasady racjonalnego żywienia kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

  • Łódź 14-25.03.2022 

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Łodzi w dniach 14-25.03.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Zasady racjonalnego żywienia kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia”.

  • Zgierz 28-30..03.2022  

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Zgierzu w dniach 28-30.03.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Jak czytać etykiety na produktach spożywczych”.

  • Głowno 12.04.2022  

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Głownie w dniu 12.04.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Jak czytać etykiety na produktach spożywczych”.

  • Ozorków 14.04.2022  

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Ozorkowie w dniu 14.04.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Jak czytać etykiety na produktach spożywczych”.

  • Zgierz 27-29.04.2022 

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Zgierzu w dniach 27-29.04.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat:” Co każdy wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej”.

  • Łódź 16-27.05.2022 

ŁOO PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Łodzi w dniach 16-27.05.2022 r. podczas wydawania żywności. 

Temat:” Co każdy wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej”.