W tej zakładce znajdziecie Państwo listę Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, z którymi współpracujemy w województwie łódzkim. Nim jednak przejdziecie Państwo do wykazu, krótki opis czym właściwie jest Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i możliwości, jakie daje członkostwo w klubie.

Zgodnie ze Statutem PCK, Klub HDK PCK jest podstawową jednostką organizacyjną PCK. Jako jednostka podstawowa może być organizowany w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.). Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania Klubu HDK PCK nie może być mniejsza niż 10 członków PCK.

Cele, zadania klubu jak również prawa i obowiązki członków Klubu HDK PCK określa Regulamin Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

Dla każdego członka Klubu HDK PCK, Zarząd tego klubu może wystąpić z wnioskiem o nadanie odznaki za honorowe oddawanie krwi oraz zasługi dla krwiodawstwa. Do takich odznaczeń należą:

  • „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III, II i I stopnia po oddaniu adekwatnej ilości krwi.
  • „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – po oddaniu minimum 20 litrów krwi pełnej lub równoważnej tej objętości ilości jej składników.
  • „Kryształowe Serce” – wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ponadto Kluby HDK PCK mogą organizować pogadanki z młodzieżą o honorowym krwiodawstwie, brać udział w imprezach organizowanych w swoim mieście i tym samym promować idee honorowego oddawanie krwi jak również organizować zbiórki krwi, zachęcając do tego inne osoby.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK zachęca do tworzenia Klubów HDK PCK, działania na rzecz honorowego krwiodawstwa i tym samym niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez ofiarowanie najcenniejszego leku jakim jest krew.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: lodz.hdk@pck.pl

Wykaz Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

REGULAMIN KLUBOW HDK PCK