Terminy wydawania żywności i działań towarzyszących w sierpniu 2022 roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

Informujemy, że w sierpniu 2022 roku paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 będą wydawane jedynie dla mieszkańców Miasta Gminy  Zgierz. 

 

Harmonogram wydawania żywności w miesiącu sierpniu 2022 roku, w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021:

  • Zgierz – Ośrodek PCK, ul.Pułaskiego 54

08.08.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

09.08.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

10.08.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

Realizacja zadania publicznego pt.: DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA finansowane jest ze środków Gminy Miasta Zgierz.

Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu  powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.