Terminy wydawania żywności w kwietniu i maju 2022 roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

Przedstawiamy terminy wydawania paczek żywnościowych w miesiącu kwietniu i maju 2022 roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021.

 

Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021:

KWIECIEŃ 2022 R.

  • Głowno –  MOK ul. Kopernika 45

12.04.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

  • Ozorków ul. Listopadowa 9 a

14.04.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20         

  • Zgierz – Ośrodek PCK, ul. Pułaskiego 54

Realizacja zadania publicznego pt.: DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA finansowane jest ze środków Gminy Miasta Zgierz.

27.04.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

28.04.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

29.04.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

MAJ 2022 R.

  • Zgierz – Ośrodek PCK, ul. Pułaskiego 54

12.05.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

13.05.2022 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

Realizacja zadania publicznego pt.: DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA  finansowane jest ze środków Gminy Miasta Zgierz.

 

  • Łódź- ul. Lipowa 27

16.05.2022    Nr 1- 220

w godz. 9:00 15:00

17.05.2022    Nr 221- 440

w godz. 9:00 15:00

18.05.2022    Nr 441- 660

w godz. 9:00 15:00

19.05.2022    Nr 661 -880

w godz. 9:00 15:00

20.05.2022    Nr 881-1100

w godz. 9:00 15:00

23.05.2022    Nr 1101- 1320

w godz. 9:00 15:00

24.05.2022    Nr 1321- 1540

w godz. 9:00 15:00

25.05.2022    Nr 1541- 1760

w godz. 9:00 15:00

26.05.2022    Nr 1761- 1980

w godz. 9:00 15:00

27.05.2022    Nr 1981-2200

w godz. 9:00 15:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 12:00-12:20

                                                      

Żywność będzie wydawana na podstawie skierowania wydanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i okazania dowodu osobistego. Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu  powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, do budynku jednorazowo będzie mogła wejść tylko jedna osoba. Pozostałe osoby będą musiały oczekiwać przed budynkiem w 2-metrowych odstępach.