Terminy wydawania żywności w październiku 2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

Informujemy, że w październiku 2022 roku paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 będą wydawane zgodnie z poniższym harmonogramem. 

 

Harmonogram wydawania żywności w miesiącu  październiku 2022 roku, w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021:

  • Łódź – ul. Lipowa 27

17.10.21     Nr 1-240

w godz. 9:00 – 15:00

18.10.21     Nr 241- 280

w godz. 9:00 – 15:00

19.10.21     Nr 281- 520

w godz. 9:00 – 15:00

20.10.21     Nr 521- 760

w godz. 9:00 – 15:00

21.10.21     Nr 761- 1000

w godz. 9:00 – 15:00

24.10.21     Nr 1001- 1240

w godz. 9:00 – 15:00

25.10.21     Nr 1241- 1480

w godz. 9:00 – 15:00

26.10.21     Nr 1481- 1720

w godz. 9:00 – 15:00

27.10.21     Nr 1721- 1960

w godz. 9:00 – 15:00

28.10.21     Nr 1961- 2200

w godz. 9:00 – 15:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 12:00-12:20

 

  • Zgierz – Ośrodek PCK, ul.Pułaskiego 54

05.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

06.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

07.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

Realizacja zadania publicznego pt.: DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA finansowane jest ze środków Gminy Miasta Zgierz.

  • Ozorków ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 4

13.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

                                                                   

  • Głowno –  Ochotnicza Straż Pożarna ul. Złota 3

10.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

11.10.2021 r.

w godz. 9:00 – 14:00

Przerwa w wydawaniu żywności w godzinach 11:00-11:20

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, do budynku jednorazowo będzie mogła wejść tylko jedna osoba. Pozostałe osoby będą musiały oczekiwać przed budynkiem w 2-metrowych odstępach.

 

  • Działania towarzyszące:

16-29.09.2022 – Łódź

Łódzki Oddział Okręgowy PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Łodzi w dniach 16-29.09.2022 r. podczas wydawania żywności.     

Temat: „Sposoby na niemarnowanie żywności”.

04.10.2022 – Zgierz

Łódzki Oddział Okręgowy PCK zaprasza na warsztaty dietetyczne beneficjentów PO PŻ Podprogram 2021 w Zgierzu na warsztaty dietetyczne, które się odbędą 04.10.2022 o godzinie 10:00 i 11:30 w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 54.

Temat: „Jak zbilansować talerz zdrowego człowieka”.

13.10.2022 – Ozorków           

Łódzki Oddział Okręgowy PCK w ramach realizacji działań towarzyszących udostępni materiały edukacyjne beneficjentom PO PŻ Podprogram 2021 w Ozorkowie w dniu 13.10.2022 r. podczas wydawania żywności.                                             

Temat: ” Sposoby na niemarnowanie żywności.”