WYPRAWKI SZKOLNE PCK 2022

Polski Czerwony Krzyż w Łodzi rozpoczyna dystrybucję wyprawek szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc w postaci plecaka z wyposażeniem kierujemy zarówno do osób potrzebujących z Polski, jak i z Ukrainy.

Dystrybucja wyprawek szkolnych obywać się będzie tylko za pośrednictwem szkół. W związku z tym do projektu mogą zgłaszać się szkoły, do których uczęszczają dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji, potrzebujące wsparcia materialnego w postaci plecaka z wyposażeniem.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie deklaracji (SKAN) na adres e-mail: lodz.programowy@pck.pl do dnia 30 sierpnia. 

Po przeanalizowaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół przekażemy Państwu informację o ostatecznej przyznanej ilości wyprawek (może ona ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń).

Odbiór plecaków z naszego biura oraz rozdysponowanie ich pośród dzieci leżało będzie po stronie szkoły.

OSOBY INDYWIDUALNE POTRZEBUJĄCE POMOCY W POSTACI WYPRAWKI SZKOLNEJ PROSIMY O KONTAKTOWANIE SIĘ ZE SZKOŁĄ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.