Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Maciejewskiego.

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Maciejewskiego – Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Ś.P. Stanisław Maciejewski był również wieloletnim dyrektorem Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, sekretarzem Zarządu Łódzkiego PCK, założycielem licznych kół PCK, w tym kierownikiem Zakładowego Koła PCK przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego LODEX – największego w Łodzi.

Ś.P. Stanisław Maciejewski był propagatorem idei Czerwonego Krzyża – społecznikiem, dla którego najważniejszy był drugi człowiek, a praca w PCK jego wielką pasją. Wychował wiele pokoleń wolontariuszy i pracowników. Był chodząca encyklopedią wiedzy o humanitarnej działalności Czerwonego Krzyża nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Nie sposób opisać wszystkich zasług Ś.P. Stanisława Maciejewskiego, ponieważ Czerwony Krzyż był dla niego całym życiem.

Za swoją pracę i społeczną działalność był wyróżniany licznymi najwyższymi odznaczeniami państwowymi oraz organizacyjnymi. Pan Stanisław Maciejewski był również Kawalerem Kryształowego Serca.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 13:15 w Kaplicy Starego Cmentarza (rzymskokatolickiego) przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

Pogrążonej w smutku rodzinie oraz najbliższym Ś.P. Stanisława Maciejewskiego, w imieniu Zarządu, pracowników i wolontariuszy Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK składamy wyrazy głębokiego współczucia.