Biuro Zarządu Głównego

Biuro Zarządu Głównego PCK

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Telefon: 22 32 61 200
Fax: 22 62 84 168
Sekretariat: 22 32 61 210

Email: zarzad.glowny@pck.pl / head.office@pck.pl

NIP: 526-025-04-81
REGON: 007023731
KRS: 0000225587

Numer Konta: 13 1160 2202 0000 0000 2987 3563 Bank Millennium

Bezpośrednie dane kontaktowe działów:

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań
22 32 61 261 / 22 32 61 264
biuro.poszukiwan@pck.pl / tracing.service@pck.pl

Pierwsza Pomoc
22 32 61 299
pierwsza.pomoc@pck.pl

 

Kursy Pierwszej Pomocy

Telefon: 22 32 61 307 (Organizacja i sprawy merytoryczne, zaświadczenia i legitymacje)
Email: kursy@pck.pl / zaswiadczenia@pck.pl

 

Krwiodawstwo
22 32 61 269
krwiodawstwo@pck.pl

Ratownictwo
22 32 61 305
ratownictwo@pck.pl

Młodzież
22 32 61 221
mlodziez@pck.pl

Promocja i Pozyskiwanie Dochodów
22 32 61 291
promocja@pck.pl

Współpraca Międzynarodowa
22 32 61 222
miedzynarodowy@pck.pl

Dział Finansowy
22 32 61 216
finansowy@pck.pl

Kadry
22 32 61 308
kadry@pck.pl

Dział Organizacyjny
22 32 61 245 / 22 32 61 247 / 22 32 61 248
dzial.organizacyjny@pck.pl

Sprawy prawne
22 32 61 249

Administracja
22 32 61 266

Sklep Internetowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Email: sklep@pck.pl

 

Rada Pań przy PCK

Telefon: 606 307 837
Email: radapan@pck.pl
facebook.com/RadaPanPCK/

 

Inspektor ochrony danych:

Polski Czerwony Krzyż wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Adres korespondencyjny:
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa.
Email: iod@pck.pl

Wróć do góry