#BĄDŹ_NA_5! WIOSENNY PIĘCIOBÓJ WOLONTARIACKI

DOŁĄCZCIE DO WSPÓLNEJ WIOSENNEJ ZABAWY! 

Rok 2021 to rok 100-lecia Młodzieży PCK! Pomimo otaczających nas przeciwwskazań pokażcie, że Młodzież PCK istnieje, że Szkolne Koła PCK wciąż działają i mają się dobrze.

Poprzez realizację kolejnych zadań naszego konkursu możecie, będąc w domu zachęcić innych do aktywności fizycznej, spożywania zdrowych posiłków, odkrywania nowinek związanych z Czerwonym Krzyżem i wolontariatem!

Podzielcie się w grupie konkurencjami i stwórzcie to razem. Pokażcie nam swoją działalność, a my poślemy to dalej
i będziemy zamieszczać Wasze rezultaty na naszych portalach społecznościowych 😊

Nie zastanawiajcie się ani przez chwilę, zgłoście swoje Szkolne Koło PCK do udziału w konkursie, wygrajcie nagrody
i świętujcie razem z nami.

Kilka ważnych informacji:

  • zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 14 kwietnia;

  • zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez FORMULARZ;

  • udział w konkursie może wziąć każde Szkolne Koło PCK z województwa łódzkiego;

  • wszystkie prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia;

  • można je przesłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście;

  • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom;

  • nagrodą w konkursie jest bazowy kurs pierwszej pomocy PCK dla 10 osób i zestaw gadżetów;

  • wyniki konkursu ogłosimy 8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;

  • więcej szczegółów w regulaminie konkursu poniżej.

DANE KONTAKTOWE DO ORGANIZATORA KONKURSU: 

lodz.programowy@pck.pl
ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź
42 636 12 84 wew. 20

Konkurencje Post na Facebooku (1)