Przekaż 1%

Przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wspierasz potrzebujących, którymi opiekujemy się na co dzień. Pamiętaj, wypełniając swój PIT, wpisz numer KRS 0000225587 z dopiskiem PCK Łódź.

Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. PCK prowadzi 68 magazynów pomocy doraźnej, z której każdego roku korzysta prawie 140 000 osób. Ponad 5140 sióstr PCK na co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Pod szyldem PCK działa 98 punktów opieki, z którego korzysta ponad 14 200 osób oraz 78 różnego rodzaju placówek (jadłodajnie, noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej oraz świetlice integracyjne). 

Każdego dnia ponad 7 550 osób otrzymuje od PCK ciepły posiłek, który wydawany jest w 201 placówkach, w całym kraju. W 2018 roku z naszej pomocy skorzystało ponad 99 850 osób, w tym 28 650 dzieci poniżej 15 roku życia.

Polski Czerwony Krzyż to obecnie 200 oddziałów i 80 000 wolontariuszy, którzy na co dzień opiekują się dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach.

Wspieramy poszkodowanych przez klęski i katastrofy. W Polskim Czerwonym Krzyżu działa 19 Grup Ratownictwa, w tym jedna Grupa Ratownictwa Specjalnego oraz dwie grupy Ratownictwa Medycznego.

Od ponad 100 lat Polski Czerwony Krzyż pomaga kolejnym pokoleniom dzięki wsparciu darczyńców, sponsorów i członków organizacji. Każdy kto zechce razem z nami odmieniać los potrzebujących, może przekazać swój 1%.

Wystarczy tylko wypełniając swój PIT, wpisać numer KRS 0000225587.