Konkurs im. Prof. Bierzanka

Konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka

 

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk i powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Obecnie trwa XXII edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka.
Termin nadsyłania prac: 29 lutego 2020 r.

Prace prosimy przesyłać pod adres: Biuro Zarządu Głównego PCK ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
z dopiskiem Konkurs im. Prof. R. Bierzanka i pocztą elektroniczną: międzynarodowy@pck.pl.

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXIII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach