Szkoła MPH

Misją Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych jest edukacja obecnych i przyszłych kadr organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, przygotowanie funkcjonariuszy humanitarnych i wojskowych do misji zagranicznych w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, a także szerzenie idei humanitaryzmu wśród całej społeczności.

W kursie uczestniczą przedstawiciele poniższych grup:

  • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa
    i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
  • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
  • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych z całego kraju m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom. Wykładom teoretycznym towarzyszy rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Wśród poruszanych w czasie Szkoły zagadnień znajdują się takie kwestie jak:

  • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
  • Funkcjonowanie wojskowych służb medycznych w czasie konfliktu zbrojnego;
  • Metody i sposoby prowadzenia działań zbrojnych;
  • Ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
  • Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnicy, którzy wykazują się nienaganną frekwencją oraz aktywną partycypacją w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej i rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. prof.
R. Bierzanka.