Historia Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK

 

 Już w kwietniu 1919 roku w Łodzi i w Ozorkowie powstały pierwsze oddziały PTCK (Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, od 1927r. PCK). Głównym zadaniem było organizowanie pomocy poszkodowanym w czasie I wojny światowej – inwalidom wojennym, sierotom po zaginionych rodzinach oraz szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności zagrożonej gruźlicą płuc i innymi chorobami zakaźnymi. W miarę stabilizacji życia w kraju podejmowano działania na rzecz szkolenia pierwszej pomocy (Korpus Sióstr PCK), akcje dożywiania dzieci w szkołach, tzw. „Kropla Mleka”.

W 1936r. łódzki odział PCK otworzył pierwszą w kraju stację przetwarzania i konserwowania krwi oraz stację wypadkową.

Wybuch drugiej wojny światowej (1.09.1939r.) zastał Łódź i zachodnią część województwa w bezpośrednim zagrożeniu ze strony agresora, bowiem województwo graniczyła wówczas z III Rzeszą Niemiecką.

W Pabianicach i Łodzi zorganizowano punkty opatrunkowo-żywieniowe dla uchodźców, zaś w Łodzi szpitale polowe dla rannych. Łódzkie drużyny ratownicze (medyczno-sanitarne) przed wkroczeniem Niemców do Łodzi przeszły do Warszawy, gdzie m.in. pracowały na terenie dworca W-w Główna. Tam odniosła rany od wybuchu bomby Jania Nagórska – komendantka drużyny PCK.

Łódź i część zachodnia województwa znalazła się w strefie wcielonej do III Rzeszy (Warthegau). Placówki PCK przejął Niemiecki Czerwony Krzyż, pozostawiając w Łodzi tylko biuro PCK ds. korespondencji genewskiej. W południowej części województwa PCK znalazł się na obszarze tzw. Generalnej Guberni, gdzie zachowano ograniczoną działalność pod kontrolą Niemców.

W wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Łodzi – PCK (19.01.1945r.) zorganizował w swojej siedzibie punkt informacyjno-odżywczy (Piotrkowska 234/236), a następnie ambulatorium. Uruchomiono szpital PCK w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 5 oraz odbudowano przy pomocy Czerwonego Krzyża USA i Szwecji szpital przy ul. Sterlinga (Poznańskiego). W latach 1949-51 państwo przejęło: szpital, szkołę pielęgniarską, ambulatorium i stację krwiodawstwa.

Zorganizowano pociąg sanitarny PCK Łódź-Paryż-Łódź, którym przewożono chorych żołnierzy alianckich z obozów jenieckich Polaków, którzy powracali z zachodu do kraju.

W całym okresie swojej działalności PCK dostosowuje się do oczekiwań społecznych i na miarę możliwości oraz wsparcia ludności zaspokaja potrzeby osób najbardziej oczekujących pomocy, edukuje w zakresie zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy oraz promuje honorowe krwiodawstwo i wolontariat, zarówno młodzieżowy jak i dorosły. 

Od początku swojego istnienia Łódzki Oddział PCK mieścił się w ścisłym centrum, przy ul. Piotrkowskiej 234/236.

 

W roku 1992 przeniesiono biuro do budynku przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

W roku Jubileuszu 100-lecia PCK, Łódzki Oddział Okręgowy PCK po raz kolejny zmienił adres swojej siedziby i obecnie Biuro Oddziału znajduje się przy ul. Wysokiej 44.