Zarząd Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK - kadencja 2020 - 2024

Podczas Łódzkiego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się 20 czerwca 2020 roku w Ośrodku PCK w Zgierzu, obecni na sali Delegaci reprezentujący poszczególne oddziały PCK w głosowaniach tajnych wybrali: 

Zarząd w składzie:

 • Prezes – Jolanta Chełmińska
 • Wiceprezes – Paweł Malinowski
 • Wiceprezes – Witold Patriarcha
 • Członek Zarządu – Grażyna Czechowska
 • Członek Zarządu – Adrianna Budzyńska
 • Członek Zarządu – Krzysztof Szydłowski
 • Członek Zarządu – Michał Posmykiewicz

Łódzką Okręgową Komisję Rewizyjną PCK w składzie:

 • Przewodniczący – Bogdan Piotrowski
 • Członek – Krystyna Jóźwik
 • Członek – Sławomir Telus

Delegatów na Zjazd Krajowy PCK w składzie:

 • Jolanta Chełmińska
 • Krzysztof Szydłowski
 • Andrzej Chałupka