Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to jedno z działań skierowanych do młodzieży szkolnej. Ma charakter konkursowy, a jego główną zaletą jest tematyka, której dotyczy, czyli zdrowie i zdrowy styl życia. Dzięki przygotowaniom do Olimpiady młodzież poszerza swoją wiedzę w tym zakresie, zapoznaje się z nim i przyswaja, co ma duże znaczenie w rozwijaniu prawidłowych postaw prozdrowotnych.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Czerwony Krzyż od XXIX lat i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Głównym celem Olimpiady jest kształcenie, wśród młodzieży szkolnej, potrzeby dbania o własne zdrowie oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 6-8 oraz szkół średnich, w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych;
Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

Konkurs składa się z kilku etapów: szkolnego,
rejonowego,
okręgowego,
centralnego, czyli finału
.

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.
Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcję prozdrowotną w swoich środowiskach lokalnych.

Harmonogram etapów aktualnej edycji:

a) Etap szkolny – 13-14 stycznia 2022r.
b) Etap rejonowy – 3 marca 2022 r.
c) Etap okręgowy – 22 kwietnia 2022r.
d) Etap centralny (finał) – 27-29 maja 2022 r.

Pytania dotyczące Olimpiady można kierować telefonicznie lub mailowo: 42 636 12 84 wew. 20 lub lodz.programowy@pck.pl.