Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Zostań Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi!

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że legitymacje ZHDK wydane przed 11.09.2017 r. pozostają ważne i nie podlegają wymianie.

KOMU PRZYSŁUGUJE LEGITYMACJA ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI?

 • Legitymacje wydawane są po przekroczeniu adekwatnej ilości krwi:

Stopień ZHDK

Ilość krwi i jej składników
w przeliczeniu na krew pełną

Kobiety

Mężczyźni

Brązowy III stopień

po 5 litrach

po 6 litrach

     Srebrny II stopień

po 10 litrach

po 12 litrach

Złoty I stopień

po 15 litrach

po 18 litrach

 

W celu zliczenia ilości krwi polecamy skorzystanie z kalkulatora: https://krwiodawcy.org/kalkulator-donacji/ 

Łódzki Oddział Okręgowy PCK nie jest instytucją uprawnioną do potwierdzania ilości oddanej krwi na podstawie wpisów do legitymacji krwiodawców (stosowne potwierdzenie należy odebrać z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa).

CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ LEGITYMACJĘ ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI?

 • Złożyć odpowiedni WNIOSEK wraz z potwierdzoną ilością krwi, na jeden z poniższych sposobów:
  – osobiście w Biurze Oddziału Rejonowego PCK;
  – osobiście w Biurze Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK;
  – pocztą elektroniczną na adres lodz.odznaczenia@pck.pl
  – pocztą tradycyjną na adres:

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 90-037 Łódź, ul. Wysoka 44 z dopiskiem „Krwiodawstwo”

 

WAŻNE: WNIOSKI BEZ POTWIERDZONEJ ILOŚCI KRWI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Potwierdzenie ilości krwi można uzyskać:

 • Bezpośrednio na wniosku, do pobrania na dole strony.
 • Pobierając zaświadczenie o ilości oddanej krwi w RCKiK i dołączyć do wniosku.

UWAGA!

Decyzją Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, punkty poboru krwi podlegające pod RCKiK w Łodzi potwierdzają jedynie ilość krwi oddaną w naszym województwie. Pracownicy RCKiK w Łodzi nie potwierdzają, ani nie wystawiają zaświadczeń na podstawie wpisów do książeczkę krwiodawców, a jedynie na podstawie danych w swoim systemie.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADMI:

 • Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.
 • Prosimy o NIE PRZESYŁANIE:

       – skanu legitymacji HDK,
       – oryginału legitymacji HDK,
       – dowodu osobistego.

 • Weryfikacja ilości krwi dokonywana jest przez RCKiK w Łodzi na podstawie ilości krwi i jej składników figurujących w systemie Centrum. Jeżeli krew była oddawana poza województwem łódzkim należy udać się do RCKiK w Łodzi lub punktów terenowych RCKiK celem uzupełnienia ilości krwi w systemie
 • Wydane legitymacje wraz z odznakami można odebrać:

      – Osobiście w biurze Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK,
      – Osobiście w biurze oddziału rejonowego PCK, jeśli wniosek był składany za pośrednictwem oddziału. Złożenie wniosku za pośrednictwem oddziału rejonowego PCK w danym mieście przyspiesza możliwość odbioru legitymacji,
      – Poprzez osobę upoważnioną na piśmie. Upoważnienie do pobrania na dole strony,
      – Poprzez pocztę tradycyjną, listem poleconym na adres podany we wniosku w uzasadnionych przypadkach: osoby niepełnosprawne, osoby obłożnie chore, osoby powyżej 65 roku życia, inne uzasadnione przypadki.

DUPLIKAT LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”:

 1. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży legitymacji ZHDK biuro Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK wydaje duplikat legitymacji najwyższego uzyskanego stopnia.
 2. Aby tego dokonać należy pobrać wniosek o nadanie legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, wypełnić zaznaczając punkt „DUPLIKAT” oraz zaznaczyć odpowiedni stopień o który się wnioskuje.
 3. Bardzo ważne jest by we wniosku szczególnie zwrócić uwagę na pkt. 11 gdzie należy podać stopień legitymacji, numer legitymacji oraz datę wydania.
 4. Wypełniony wniosek można składać dokładnie tak samo jak wnioski o nadanie ZHDK.
 5. Jeżeli legitymacja pierwotna była wydana przed rokiem 1990, biuro ŁOO PCK przekazuje wniosek do Zarządu Głównego celem wydania jego duplikatu. Procedura trwa do półtora miesiąca.
 6. Jeżeli legitymacja pierwotna była wydana po roku 1990, biuro ŁOO PCK wydaje duplikat legitymacji. Procedura trwa do miesiąca.
 7. Duplikat legitymacji wydawany jest bezpłatnie.
 8. Wydany duplikat można odebrać dokładnie tak samo jak legitymacje ZHDK.

Do pobrania:

 • Wniosek o nadanie Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:      DOC      PDF
 • Upoważnienie do odbioru odznaczenia      PDF