Włączmy się do wspólnego działania – RAZEM PRZECIW AIDS

„Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS” to konkurs z wiedzy dotyczącej HIV i AIDS organizowany przez Łódzki Oddział Okręgowy PCK od 2015 roku. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych (klasa 7 i 8) i szkół średnich z województwa łódzkiego.

Pomysł organizacji konkursu pojawił się z powodu potrzebny organizowania przedsięwzięcia, które trafi do szerokiego grona odbiorców i zmotywuje ich do poszerzania wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, do tej pory w pięciu edycjach wzięło udział ok. 7000 uczniów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy 7 i 8) i szkoła średnia – konkurs w obu kategoriach będzie wyglądał inaczej. Szkoła podstawowa – konkurs w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Na każdym z etapów konkurs polegał będzie na napisaniu przez uczestników testu z wiedzy dotyczącej HIV/AIDS.
Szkoła średnia – konkurs w dwóch etapach: etap I i etap II. Etap I – zadaniem uczestników będzie opisanie akcji promującej wiedzę na temat HIV i AIDS – uczestnicy przygotują swój projekt na formularzu, który zostanie odgórnie narzucony. Spośród wszystkich projektów wybrane zostaną najlepsze, które zakwalifikują się do etapu II. Etap II – zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie zaplanowanej akcji i przygotowanie sprawozdania z jej przebiegu. Na podstawie sprawozdań zostaną wyłonieni zwycięzcy działań. Zarówno w opisie akcji, jak i w sprawozdaniu uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia punktu dotyczącego merytoryki, jaką będzie przekazywał odbiorcom podczas działania.

DLACZEGO TEMATYKA HIV/AIDS?

Pomimo wielu działań realizowanych przez różne podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe problem HIV wciąż jest aktualny. Na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny od początku epidemii HIV w Polsce, czyli od 1985 roku, w naszym kraju doszło do 25 544 zakażeń, które zostały udokumentowane – trzeba pamiętać o tym, że szacunkowe wartości są o wiele wyższe – i niestety z roku na rok liczba osób zakażonych stale wzrasta. Co gorsza, w każdym roku kolejne osoby umierają z powodu pogorszenia się ich stanu i
zapadnięciu na AIDS. Warto tutaj zwrócić uwagę na dane dotyczące województwa łódzkiego, w roku
2019 od 1 stycznia do 31 grudnia (na razie tylko takie dane zostały opublikowane) – w województwie łódzkim doszło do zakażenia u 90 osób – co w porównaniu do 2018 jest znacznym wzrostem, ponieważ wtedy było 37 zakażeń. W Polsce natomiast doszło do 1615 nowych zakażeń (a w roku 2018 w całej Polsce doszło do 1275 zakażeń!)– znaczna część z tej grupy to osoby między 20, a 29 rokiem życia. Powyższe dane pozwalają nam stwierdzić, że działania profilaktyczne HIV/AIDS są wciąż bardzo potrzebne – zwłaszcza te skierowane do młodych osób, które dopiero wchodzą w
dorosłe życie i często spotykają się na swojej drodze z pokusami, które mogą wiązać się z zachowaniami ryzykownymi, odpowiednie działania mogą wykształcić w młodzieży prawidłowe reagowanie na bodźce zewnętrzne i profilaktykę, która w przyszłości ograniczy wśród nich ilość kolejnych zakażeń. Mówi o tym również raport UNAIDS 2016, który wskazuje na nową politykę dotyczącą walki z epidemią. Jest to polityka oparta na dopasowaniu rozwiązań profilaktycznych do całego cyklu życiowego danego człowieka. Zostało to określone hasłem przewodnim „Wejdź na linię Szybkiej Ścieżki – podejście do HIV zgodnie z cyklem życia. Rozwiązania profilaktyczne dla każdego na każdym etapie życia.” Zgodnie z tą teorią wykazane zostało, iż najbardziej słusznym działaniem w przypadku nastolatków jest daleko posunięta profilaktyka HIV. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na działanie skierowane do młodych. Konkurs przez nas organizowany zachęca młodzież do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu HIV/AIDS podczas przygotowania do konkursu uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób może dojść do zakażenia, czym są zachowania ryzykowne i czemu warto ich unikać. Jesteśmy przekonani, że wiedza, którą zdobywają w trakcie przygotowań zostanie przez nich zapamiętana na długo i wykorzystywana w późniejszym życiu. Dużą wagę podczas przygotowania konkursu chcemy zwrócić na możliwe drogi zakażeń HIV, dane statystyczne wskazują na to, że prawie połowa osób, u których dochodzi do zakażenia nie podaje prawdopodobnej drogi zakażenia. Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę HIV w naszym kraju. Dodatkowo, zorganizowanie konkursu w postaci przeprowadzenia przez uczestników działania informacyjnego na terenie swojej społeczności lokalnej pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców niż tylko jeden/dwóch uczniów w szkole. Podsumowując, poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę na problem HIV/AIDS w województwie łódzkim, poprzez sygnalizowanie szkołom, że pomimo wielu działań profilaktycznych on nadal istnieje i stale trzeba się nim zajmować. Kierowanie działań profilaktycznych do młodzieży
szkolnej oraz społeczeństwa województwa łódzkiego ogółem przyniesie w przyszłości najlepsze, wymierne korzyści, bo ograniczy ilość zakażeń w przyszłości wśród osób, do których skierowaliśmy projekt.

Projekt Włączmy się do wspólnego działania – RAZEM PRZECIW AIDS współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego